کلاس امروزی...

شیوه های جدید مدیریت کلاس.فعالیتهای دا نش اموزانم.خاطراتم سر کلاس و هر انچه دریک کلاس امروزی میتوان یافت

چهارشنبه 12 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 10:06 ب.ظ

ازشیابی توصیفی

شیوه جدید ارزشیابی و نمره دادن که امروزه که مدارس کشورمان مرسوم شده ارزشیابی توصیفی است که در ان بیشتر به کیفیت یادگیری اهمیت داده می شود .

در این روش قضاوت در مورد میزان یادگیری دانش اموزان به صورت توصیفی انجام می شود در این روش دانش اموز با نقایص و ضعف های خود به خوبی اشنا میشنود .

ویژگی های معلم توصیفی:

1.نگرش خود را از محصول محور به فرایند محور تغییر دهد.

2.با استفاده از ابزار با فرایندتفکر دانش اموزان خود اشنا می شود.

3.برنامه ریزی صحیح جهت رشد تک تک دانش اموزان با توجه به توانمندیهای ان ها

4.استفاده از روش های تدریس فعال و مشارکتی

5.مهارت مدیریت پوشه کارو تحلیل اطلاعات

6. مهارت ارائه تکالیف مناسب و بررسی انها

7.استفاده از ابزار و روش ها و تهیه  و بکار بگیری ازمون های مختلف