کلاس امروزی...

شیوه های جدید مدیریت کلاس.فعالیتهای دا نش اموزانم.خاطراتم سر کلاس و هر انچه دریک کلاس امروزی میتوان یافت

چهارشنبه 12 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 10:25 ب.ظ

ریاضی پایه او ل(آموزش گوشه و ضلع)

چهارشنبه 12 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 10:12 ب.ظ

آموزش جدول شگفت انگیز (سودوکو) در پایه اول


چهارشنبه 12 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 10:09 ب.ظ

فعالیت دست ورزی پایه اول (جمع اوری سنگ و شکل سازی)


پنج‌شنبه 24 دی‌ماه سال 1394 ساعت 10:27 ب.ظ

چند راهکار برای تقویت املای دانش اموزان


✏ استفاده از برگه‌ی مچاله شده:

در این روش کلمات کلیدی را روی کاغذ نوشته و پس از مچاله کردن در اختیار آنان قرار می‌دهیم کودکان پس از خواندن کلمه‌ی مورد نظر خودشان به گروه‌های دیگر سرکشی می‌کنند تا کلماتی که شبیه نوشته خودشان هست پیدا کنند و با گروه جدید یک جمله بسازند. 


✏املای آبی:

با استفاده از بطری‌های خالی سس یا قطره چکان یا آفتابه و آب. در این روش دانش‌آموزان به محیط حیاط برده می‌شوند و کلماتی را که معلم می‌گوید، آن‌ها به وسیله‌ی آب و فشار قوطی روی زمین می‌نویسند. 

✏روش توپی:

کلمات کلیدی یا مشکل را روی کاغذ نوشته و روی توپ می‌چسبانیم و هر بار توپ را به طرف یک دانش‌آموز پرتاب کرده، او پس از دیدن کلمه، جمله‌ای را به تمام کلاس دیکته می‌گوید. 


✏کلمه‌ی گم شده: 

چند کلمه را روی تابلو درست می‌نویسیم، یکی از دانش‌آموزان را از کلاس بیرون می‌فرستیم و سپس یکی از کلمه‌ها را پاک می‌کنیم تا دانش‌آموز وقتی وارد کلاس شد حدس بزند کدام کلمه پاک شده است و آن را مجدداً بنویسد. 


✏نوبت کیه؟:

در این روش بخش‌های هر کلمه و یا ترکیب‌ها را در کارت‌هایی نوشته و به دانش‌آموز داده می‌شود. آموزگار کلمه‌ای را نام می‌برد و هر دانش‌آموزی که کارتی را در دست دارد که می‌تواند آن کلمه را بسازد بیرون می‌آید و یکی دیگر از دانش‌آموزان آن کلمه را روی تخته می‌نویسد.


✏اسم، فامیل:

این همان بازی قدیمی است با این تفاوت که ستون‌ها کمتر و صدای اول کلمه‌ی مورد نظر چاپ شده است. 


✏روش مشارکتی:

هر گروه یک جمله را آماده کنند و به ترتیب برای کلیه دانش‌آموزان کلاس دیکته کنند.در گروه (سه یا چهار نفری) یکی از اعضا جمله را می‌گوید و دیگر اعضا می‌نویسند. یکی از اعضا نیز می‌تواند به عنوان ناظر درست نویسی جمله گروه را کنترل کند. 


✏املای پای تخته، به روش مسابقه:

بین چند نفر اجرا شود که ابتدا تخته بین دو یا سه نفر تقسیم شود و کلمه یا جمله توسط معلم یا گروه به آن‌ها گفته شود.


✏  خواندن واژه‌ها توسط آموزگار:

کلمه‌ی مورد نظر در هر گروه بر روی تخته وایت برد که روی میز هر گروه قرار دارد نوشته و بعد از آن هر گروه کلمه‌ی خود را به دیگر افراد کلاس نشان می‌دهند و در صورت اشتباه آن را تصحیح میکند

پنج‌شنبه 16 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 07:42 ب.ظ

فاصله....

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪﻥ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ !
ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪﻩﺍﻡ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻢ ...
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪﻩﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩﻡ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﻢ !
ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺧﻮﺏ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﺩﻡﻫﺎﯼ ﮐﻮﺗﻪﻧﻈﺮ ... ﺍﺩﻡﻫﺎﯼ ﺣﺴﻮﺩ ... ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ !
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ !
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﻝ ﺍﺩﻡ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ !
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺻﻼﺡ ﺩﻝ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪﻭﺭﺯﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ !
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ !
ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ ﺑﯽﺍﺭﺯﺵ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ !
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﺠﻢ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ !
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻫﺎﯼ ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺁﺭﺍﻣﺸﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ !
ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ !
ﺍﺯ ﺍﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﻇﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ !
ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ..
ﺑﺎ ﺣﻘﺎﺭﺕ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﻝ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺩﯾﺪﺷﺎﻥ ﮔﺮﻓت.. افسوس که ..............

سه‌شنبه 18 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 07:02 ب.ظ

موضوعات پیشنهادی برای درس پژوهی سال تحصیلی 93-94


ردیفپایهماده درسیموضوع
1اولریاضیآزاد
2دومبخوانیم بنویسیمآزاد
3سومعلوم تجربیآزاد
4چهارممطالعات اجتماعیآزاد
5پنجمانشاءآزاد
6ششمریاضیآزاد
7چندپایهریاضی-انشاءآزاد

دوشنبه 17 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 10:41 ق.ظ

نمونه سوال جغرافی پنجم از درس 1تا5

سوالات جغرافی

پنج‌شنبه 13 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 09:38 ب.ظ

ضرورت آموزش تفکر خلاق


اگر هدف ما بالابردن سطح خلاقیت در دانش آموزان و مدرسه ها و نیز کل جامعه باشد آن گاه لازم است درک روشنی از علت واقعی اهمیت این کار داشته باشیم وهمچنین لازم است به ارزش و اهمیت آن ایمان بیاوریم.

هدف اصلی آموزش و پرورش پویا و خلاق، آفرینش است .آفرینش انسان هایی توانا به انجام  دادن کارهای نو، انسان هایی که کاشف ،نوزا و نوآور باشند.این مسئله بویژه با توجه به شرایط موجود در آستانه هزاره سوم  بیشتر قابل تعمق است زیرا امروزه برای مقابله با مسائل فردی و اجتماعی پیچیده به پرورش افرادی نیاز است که با اتکا به نیروی اراده و تعقل خویش ،منطقی و خلاق اندیشیده و به جای وابستگی ناسالم و استفاده صرف از دستاوردهای اقتصادی فرهنگی دیگران ،مولد دانش ،فناوری ،فرهنگ مناسب برای زندگی مستقل ،فعال و خلاق در عصر دانایی باشند.

رشد خلاقیت علمی سازگار با ارزش ها و هنجارهای فرهنگی بومی ،توسعه ی دانش را به دنبال خواهد داشت .توسعه دانش بومی نیز زمانی معنا پیدا می کند که بستر رشد خلاقیت و نوآوری علمی در بین نسل آینده کشور مهیا گردد.نظام آموزش و پرورش نیز به عنوان فراگیرترین کانون آموزش نسل آینده مهم ترین بستر زمینه ساز آن رشد است.

پنج‌شنبه 13 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 09:34 ب.ظ

نمونه سوال فارسی پنجم ابتدایی

نمونه سوال فارسی پنجم ابتدایی

پنج‌شنبه 20 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 10:43 ب.ظ

بوی ماه مهر


1 2 3 4 5 >>